จำนวนผู้ใช้ Facebook ช่วงอายุ 18-64 ปี แยกตามจังหวัด และเพศ ในภาคเหนือของประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น